#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slavnost Sv. Floriána se svěcením nového hasičského vozidla

Typ: ostatní
Vozidlo Při příležitosti Sv. Floriána a Cetkovické pouti obec Cetkovice a Hasiči Cetkovice uspořádali v pátek 5. května 2017 slavnostní příjezd nového hasičského vozidla s jeho posvěcením.

     V roce 1881 byl v naší obci založen Sbor dobrovolných hasičů. Je tak nejstarším spolkem v obci a také patří k nejstarším ve svém okolí. Na členy tohoto sboru je možné se spolehnout při mimořádných událostech (povodeň, přívalové deště, požáry). Jejich činnost v těchto případech je neocenitelná. Nezastupitelný je i jejich podíl na kulturním a společenském životě v obci.  Z členů SDH je také sestavena Zásahová jednotka, která je začleněna do systému JPO V.

     Máme obrovské štěstí, že se naší obci v posledních letech vyhýbají požáry či živelné katastrofy. Přesto musíme dbát na to, aby byli v obci naši spoluobčané – hasiči, kteří budou nejen dobře vycvičeni, ale hlavně budou mít dobrou a provozuschopnou techniku a zároveň mít prostory pro její důstojné uložení, které budou zároveň sloužit i spolkové a školící činnosti.

     Proto jsme se před několika lety rozhodli, že vybudujeme novou hasičskou zbrojnici. Ta bývalá byla adaptována v roce 1969 z původní stodoly u obecního úřadu. Absolutně svou velikostí a zařízením neodpovídala současným požadavkům hasičů, jak z hlediska hygienického, tak z hlediska jejího prostoru (byla jen pro jedno vozidlo a to ještě muselo být vysoké maximálně 2,7m a široké 3m). A tak byla vybudována zcela nová, moderní a prostorná hasičská zbrojnice. Její stavba byla dokončena na přelomu roku 2015 – 2016.     A když jsme měli postavenou tuto zbrojnici, mohli jsme tak konečně uvažovat o novém vozidle. Naše jednotka vlastnila jen speciální požární automobil AVIA A30 z roku 1978, který byl sboru přidělen v roce 1981. Z hlediska stáří více jak 38 let je jasné, že obec v posledních letech za nemálo finančních prostředků udržovala toto vozidlo v provozu. Tento stav již nevyhovoval současným potřebám.

    Na začátku jsme hledali finanční zdroje. Ty se nám podařilo sehnat díky dotaci z JMK ve výši 1.000.000,-Kč. Nabízelo se několik variant – dopravní automobil (typu dodávky), větší vozidlo s menší cisternou nebo velká cisterna. Dopravní automobil byl zamítnut, protože jsme chtěli hasičský speciál, který je schopný zasáhnout kdekoliv a v jakémkoliv terénu a zároveň bude plně vybaven pro jakýkoliv zásah. Díky tomu, že jsme členy Okresního sdružení Blansko, Okrsek Šebetov, který patří k největším na okrese a který zahrnuje 13 sborů dobrovolných hasičů (Borotín, Cetkovice, Drválovice, Knínice, Pamětice, Sudice, Světlá, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Vážany, Vísky), a kde snad jako v jediném v našem kraji není velká cisterna, bylo rozhodnuto pro nákup velké cisterny. Dalším důvodem je to, že jako jedni z mála máme odpovídající a temperované prostory. Bohužel naše obec si nemůže dovolit nové vozidlo v ceně více jak 9 milionů korun a také z důvodu využitelnosti bylo rozhodnuto koupit starší vozidlo na podvozku Tatra T815 a repasovat je. Tatrovka je známé a osvědčené vozidlo, které si ještě můžete téměř opravit „na koleni“ a její průchodnost a užitkovost je prověřena nejen hasiči, ale hlavně Armádou ČR.

      S našimi hasiči jsem objel několik vozidel, a tak jsme věděli, co je na trhu a za kolik se nabízí. Překvapilo mě, že si tyto speciály drží svou vysokou cenu. Nakonec zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebudeme kupovat vozidlo zvlášť a pak je „generálkovat“, ale budeme chtít vozidlo jako komplet po rekonstrukci. Výběrovým řízením prošla nejlépe firma Lubomír Zezulka – ZEKA ze Slavičína. A tak jsme si společně s hasiči vybrali vozidlo, které chceme repasovat. To naše pocházelo z Papíren Olšany. Toto vozidlo díky tomu, že sloužilo podnikovým hasičům, mělo málo najetých kilometrů (cca 26 000 km) a vypadalo velice zachovale. V průběhu repase jsme jednotlivé práce na autě sledovali na zaslaných fotografiích a několikrát jsme si udělali namátkou osobní prohlídku. S konečnou prací jsme velice spokojeni. O její kvalitě vypovídá i uznání hasičů z okolních sborů, kteří se zúčastnili svěcení vozidla a viděli již spousty takto opravených vozidel. Také uznali, že cena je velice dobrá.   

     Nakonec jsme se o radost z nového vozidla chtěli podělit s občany naší obce a se všemi hasiči v okolí. A tak u příležitosti Sv. Floriána a Cetkovické pouti jsme uspořádali v pátek 5. května 2017 slavnostní příjezd nového hasičského vozidla s jeho posvěcením. Samotná oslava byla zahájena průvodem hasičů do našeho farního kostela Sv. Filipa a Jakuba, kterému příliš počasí nepřálo, protože všechny skrápěl vydatný déšť. Nejhůře na tom byli hudebníci z Malohanácké dechovky, kterým zcela zmokly jejich nástroje. Následovala slavnostní Mše Svatá, která se konala u příležitosti svátku Sv. Floriána, patrona všech hasičů. Poté se přítomní hasiči z blízkého i vzdáleného okolí a občané průvodem přesunuli k hasičské zbrojnici, kde po slavnostním nástupu přijelo za zvuku houkačky, troubení a klaksonu dlouho očekávané nové hasičské cisternové vozidlo T815 CAS 32. Vozidlo přivezl do naší obce tatrovák tělem i duší Josef Čapka, který se zúčastnil výběru vozidla i všech kontrol. Slovo si vzal starosta obce Mgr. Petr Horák. Po krátkém úvodu, kdy všechny přítomné pozdravil, předal slovo faráři Mgr. Janu Hodovskému, který nové vozidlo vysvětil. Ve své řeči popřál hasičům, aby je toto vozidlo vždy dovezlo v pořádku z každého zásahu zpět domů. Poté starosta ve svém proslovu vysvětlil, proč se obec rozhodla zakoupit nové vozidlo, proč byla zakoupena větší cisterna, jak probíhal výběr dodavatele, jak probíhala samotná renovace vozidla, poděkoval JMK za finanční podporu, poděkoval za účast všem přítomným hostům, starostům sousedních obcí, hasičům místním i z okolí a spoluobčanům, kteří přišli v hojném počtu. Poté předal mikrofon starostovi SDH Cetkovice Martinu Čapkovi, který všechny seznámil s technickými parametry naší tatrovky. Poté Petr Horák také předal slovo přítomným významným hostům. Nejprve to bylo člence Senátu parlamentu ČR a zároveň zastupitelce JMK Ing. Jaromíře Vítkové, která pozdravila všechny a zároveň popřála našim hasičů mnoho úspěchů v jejich činnosti. Dále ještě vystoupil poslanec Parlamentu ČR Ing. arch. Jaroslav Klaška, který připomněl nedávnou Hasičskou pouť ve Křtinách a význam dobrovolných hasičů. Na závěr pak starosta obce Petr Horák předal do užívání toto vozidlo našim hasičům, popřál jim, aby toto vozidlo sloužilo ku prospěchu obyvatelům naší obce a celému regionu Malá Haná, aby se vždy ze zásahu vrátili v pořádku na základnu. Zároveň ještě jednou poděkoval JMK, jeho zastupitelům a především pak Vítu Rajtšlégrovi za přidělení dotace na nákup vozidla. Na závěr pak poděkoval všem, kteří se zúčastnili této slavnosti, a zároveň je pozval na malé občerstvení, které bylo připraveno ve zbrojnici a ve společenské místnosti, protože bylo nutné si na nové hasičské auto také připít slivovicí.

     Následovala také ukázka vozidla. Nejprve byl předveden zásah otočnou výkonnou lafetou, umístěnou na nástavbě vozidla. Dále bylo možné vidět v činnosti sanační lištu, která se nachází pod kabinou. Tou je možné pokropit či umýt místo zásahu či komunikaci. Součástí výzbroje vozidla je i vysokotlaká hadice, která má mnohostranné využití. Nakonec si všichni přítomní mohli celé vozidlo prohlédnout, o což byl velký zájem. Děti pak měly radost, že si mohly sednout za volant tak velkého vozidla.

     Zbývá Vás ještě seznámit s konečnou cenou. Vozidlo celkem stálo 1.950.000,-Kč včetně DPH. Dotace z Jihomoravského kraje činila 1.000.000,-Kč. Zbývající částku uhradila obec ze svého rozpočtu, za což patří díky všem zastupitelům naší obce.

      Nakonec mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav a všem, kteří přišli přivítat naše nové vozidlo, na které se těšili všichni naši současní hasiči i generace před nimi.  Věřím, že bude dobře sloužit nám všem.

 

                                                                                                          Petr Horák

Více fotografií ZDE.

 


Vytvořeno: 26. 5. 2017
Poslední aktualizace: 31. 5. 2017 10:01
Autor: Správce Webu