#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provozní řád víceúčelového hřiště

 

Vážení uživatelé sportovního hřiště,

toto sportoviště bylo vybudováno za nemalého úsilí a velkých finančních prostředků a mělo by Vám sloužit pro příjemné strávení volného času. Prosíme Vás proto o dodržování tohoto provozního řádu.

 

 • Každý návštěvník hřiště je povinen dodržovat provozní řád a vyvarovat se ničení hřiště a jeho zařízení

   

 • Povrch hřiště tvoří umělý trávník s křemičitým vsypem, který umožňuje rekreační i výkonnostní provozování tenisu, košíkové, házené, odbíjené, badmintonu, pozemního hokeje, florbalu, kopané atd.

   

 • Provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních návštěvníků a činností zakázanou tímto řádem

   

 • Děti mladší 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 15 let

   

 • Hřiště je přístupné veřejnosti, přednost užívání mají sportovní kolektivy (organizace v obci, sportovní klub, žáci ZŠ)

   

 • Sloupky k sítím a sítě je možné zapůjčit dle aktuálního návštěvního řádu

  Restrikce a opatření:

 • Pro pohyb na hřišti není doporučeno používat sportovní obuv s dlouhými plastovými a kovovými kolíky, ani tretry s ocelovými hřeby

   

 • Používaná sportovní obuv musí být očištěná od mechanických nečistot (bláto), aby nedocházelo k vpletení nečistoty do travního vlasu a tím jeho znehodnocení

   

 • Je zakázáno pohybovat se po ploše na jízdním kole, in-line bruslích, skateboardu

   

 • Na sportovišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky, dále se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm, řeznými nástroji a dalším vybavením nesouvisejícím se sportovní činností

   

 • Je zakázáno poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení hřiště, vstupovat se zvířaty nebo je nechat v prostoru hřiště volně pobíhat

   

        Porušení provozního řádu se postihuje podle obecných předpisů v rámci přestupkového řízení. Pokud se setkáte s porušením tohoto provozního řádu, oznamte prosím tuto skutečnost neprodleně na tel. č. 516 477 522 nebo Policii ČR, obvodní oddělení Boskovice 974 631 730.

   

  Děkujeme všem za dodržování tohoto provozního řádu

  Obec Cetkovice