#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Meteostanice

V souvislosti s realizovaným projektem protipovodňových opatření byla po obci rozmístěna čidla snímající různé hodnoty meteorologických jevů. Naší snahou bylo zpřístupnit tyto údaje i Vám občanům, což je možné na tomto místě kliknutím na níže uvedený obrázek.

meteorologická čidla

Čidla jsou umístěna na budově obecního úřadu, hladinoměr Brodeckého potoka je umístěn na hrázi rybníka Vrbovec. Čidla snímají neustále teplotu, směr a sílu větru, atmosférický tlak, relativní vlhkost vzduchu a množství srážek. Získané údaje se vykreslují do grafického záznamu, který získáte rozkliknutím dané položky v seznamu čidel. Čidla jsou také napojena na integrovaný záchranný a výstražný systém a občané budou při hrozícím nebezpečí nejen velké vody, ale i požáru nebo chemickém nebezpečí varováni prostřednictvím rozmístěných venkovních hlásičů. které mají záložní zdroje energie pro případ vzniklé extrémní situace, kdy by nešel ani elektrický proud.

Pro statistické účely, nebo jen prosté informování se, lze také vykreslit dílčí grafy pro určité období, jejichž nabídku najdete pod grafy.

 

LEGENDA:

Čidlo Brodecký potok - hladinoměr snímá aktuální výšku hladiny rybníka, kde může hrozit reálné nebezpečí přelivu hráze při intenzivních srážkách. Z tohoto důvodu jsou tu stanoveny tři stupně povodňového nebezpečí - bdělost, pohotovost a ohrožení.

Čidlo Atmosférický tlak - atmosferický tlak dosahuje nejvyšších hodnot při hladině moře (popř. povrchu Země) a s rostoucí výškou klesá. Barometrický tlak není stálý, ale kolísá na určitém místě zemského povrchu kolem určité hodnoty. Normální tlak vzduchu který je definován jako přibližně průměrná hodnota tlaku vzduchu při mořské hladině na 45° s.š. při teplotě 15 °C a tíhovém zrychlení gn = 9,80665 ms-2 a jeho hodnota je 1013,25 hPa.

Čidlo Srážky - Lze sledovat dobu trvání, intenzitu i prosté množství srážek. Množství srážek bývá udáváno v milimetrech kapalné vody spadlé na zemský povrch (1 mm = 1 l/m²). Sníh či kroupy zachycené srážkoměrem je proto třeba před měřením nechat roztát, abychom získali platné informace.

 

Rozdělení intenzit srážek

intenzita déšť (mm/h resp. kg/m²) sněžení (cm/h)
velmi slabá neměřitelné množství jednotlivé vločky, které nepokrývají celý exponovaný povrch bez ohledu na délku trvání jevu
slabá 0,1 – 2,5 <0,5 : neovlivňuje dohlednost
mírná 2,6 – 8 0,6 – 4 : dohlednost již mírně zhoršená
silná 8 – 40 >4 : dohlednost zhoršená již na 500 m
velmi silná >40 krátkodobé intenzivní sněhové přeháňky – dohlednost pod 500 m

 

Čidlo Teplota -  čidlo snímá aktuální teplotu v stupních Celsia

 

Čidlo Rychlost větru -  je rychlost vzduchu měřená vůči zemi přístrojem zvaným anemometr.

Rychlost větru se měří v metrech za sekundu (m·s−1). Pro převod na kilometry za hodinu (km·h−1) platí následující převodní tabulka:

  m/s km/h
m/s 1 3,6
km/h ~0,278 1

Rychlost větru se měří Beaufortovou stupnicí rychlosti větru

Čidlo Směr větru - Udává se v úhlových stupních od 1 do 360o stupňů. Například čistý severní vítr má hodnotu 360o, čistý východní 90o, jižní 180o a západní 270o. Pokud je  uveden vítr např. 135o jedná se o jihovýchodní směr.

 

Čidlo Vlhkost vzduchu - Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.