#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dělnické spolky a organizace


 

V meziválečném období hrály v životě Cetkovic významnou roli i Dělnické spolky a organizace, které byly v tomto období postupně uváděny do života. Před 1. světovou válkou totiž byly Cetkovice typicky zemědělskou vesnicí a myšlenky sociálně-demokratického hnutí zde počátkem 20. století živnou půdu příliš nenacházely. Prvním průkopníkem tohoto hnutí se stal domkař Josef Kolář z čp. 42, který odebíral dělnický tisk, a také Josef Zdražil, který pracoval nějakou dobu jako dělník v loděnicích v Hamburku.

Radikálněji se začala měnit situace teprve až kolem roku 1930, kdy světová hospodářská krize postupně zasahovala všechna odvětví národního hospodářství předmnichovského Československa, vzrůstala nezaměstnanost a zhoršovaly se sociální podmínky obyvatelstva. Tento vývoj vedl v roce 1930 v Cetkovicích k založení Sociálně-demokratické strany, jejímž prvním předsedou byl zvolen Josef Soural z čp. 137. Vzorem pro cetkovickou sociální demokracii se stala obdobná organizace v Jaroměřicích. V době svého vzniku měla 23 členů, avšak v období druhé světové války byla její činnost úředně zastavena.

V roce 1931 se do Cetkovic dostávají také komunistické myšlenky, které sem přináší dělník František Kolář, narozený 27. 2. 1898. Řadu let pracoval jako dělník v cihelně stavitele J. Mackerleho v Jevíčku a v roce 1931 se přistěhoval do Cetkovic. K založení vesnické organizace KSČ zde však v té době ještě nedošlo. Stalo se tak teprve až po osvobození naší vlasti vojsky spojeneckých armád v roce 1945, kdy začíná nová výstavba čtyř povolených politických stran. Vedle strany agrární a sociálně-demokratické, které měly v obci mnohaletou tradici, přibyla po osvobození i KSČ která byla ustavena 7. června 1945 na první veřejné schůzi v hostinci U Glocmanů. Jejím prvním předsedou se stal sedlářský pomocník František Dvořák. V čele sociálních demokratů stál opět Josef Soural. Po únorovém převratu v roce 1948 došlo ke sloučení sociální demokracie a KSČ na veřejné schůzi v hostinci U Seidlů v jednu organizaci, jejímž předsedou se stal Alois Janek.
 

Použitá literatura:
Cetkovice včera a dnes, Dagmar Skryjová