#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tříkrálová sbírka 2019

Typ: ostatní
Tříkrálová sbírka 2019 sobota 5. ledna 2018 v obci Cetkovice

     Vánoce nekončí Štědrým dnem a následným svátkem Narození Páně (Božím hodem vánočním) ani svátkem prvomučedníka sv. Štěpána.  Právě kontrast narození Syna Božího a smrti sv. Štěpána je k zamyšlení, protože radost a i smutek patří neodmyslitelně k životu člověka. Vánoční období pokračuje svátkem Tří králů a končí právě nedělí po 6. lednu, kdy křesťané slaví svátek Křtu Páně, který připomíná pokřtění Ježíše sv. Janem Křtitelem v posvátné řece Jordán.

     Svátek Tří králů je pro věřící dnem Zjevení Páně. V tento den se přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Mudrci z Východu a přinesli mu dary. O klanění těchto mudrců podává zprávu 2. kapitola evangelia podle Matouše. Nezmiňuje se v ní ale, kolik jich bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet „králů“ se odvozuje od darů, které novorozenému Spasiteli přinesli:

„Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem,
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“
Matouš, (2,11)

     Dary měly symbolický význam: zlato jako nejcennější zboží vyjadřovalo úctu a symbolizovalo stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo božství, vůně kadidla je metaforou modliteb stoupajících k Bohu, myrha – vonná balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

     Tento svátek v současné době symbolizuje Tříkrálová sbírka, která navazuje na lidovou tradici tříkrálových koledníků. Konáním této sbírky je lidem dána možnost (po tom, co sami byli obdarováni o Štědrém dnu) zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem.

     I v naší obci se každoročně koná tato sbírka, kterou pomáhá organizovat Obecní úřad Cetkovice a Farnost Cetkovice a je založena především na dobrovolnících. V sobotu 5. ledna 2019 se opět vydaly dvě skupiny koledníků po obci, aby navštívily Vaše domácnosti a poprosily o finanční příspěvek pro lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných. Jednu skupinu, která chodila po spodní části obce, vedla paní Eva Knídlová a byly v ní Kristýna Kubínová, Nela Hunčová a Pavla Knídlová. Druhou tvořili samí kluci, kteří se této sbírky nezúčastňují poprvé – Radek Grepl, Marek Najer a Filip Najer. Vše koordinoval tradičně nestor této sbírky Martin Čapka. Jejich snaha byla úspěšná a koledníci a kolednice do svých pokladniček vybrali neskutečných a úctyhodných 28.550,-Kč. Je téměř neuvěřitelné, že byl opět překonán předchozí rok, kdy v pokladničkách skončilo 27.179,-Kč. Velkou měrou se vždy na výsledné částce podílí i ti, kteří následující den odpečeťují pokladničky a počítají vybrané peníze. Vždy sáhnou ještě do svých peněženek a přispějí do sbírky nemalými částkami. Letos se otevírání pokladniček zúčastnil Čapka Jiří, Čapka Ladislav, Čapka Martin, Čapková Svatava, Grepl Radek a Horák Petr.

      Dovolíme si jen znovu připomenout, že Charita ČR poskytuje pomoc všem lidem v nouzi bez rozdílu vyznání či barvy pleti. Proto se snad najde jen málo lidí, kteří nepřispějí koledníkům do kasičky. Přestože i tací jsou bohužel mezi námi, nikdo jim nepřeje, aby tuto pomoc někdy potřebovali. Pro všechny pak platí slova: „Kdo daruje srdcem, nikdy nepřemýšlí, že se mu to nějak vrátí“.

   Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Jsme rádi, že občanům naší obce není lhostejný osud lidí, kteří potřebují pomoc.

                                                                                                                                           Petr Horák


Vytvořeno: 15. 1. 2019
Poslední aktualizace: 15. 1. 2019 9:16
Autor: Správce Webu