#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Za cetkovickými kříži

Typ trasy: pěší, kolo, s kočárkem

Náročnost: lehká

Délka trasy: 6,7 km, cca 1 hod, 50 min.

                  Trasu lze začít i ukončit kdekoli po okruhu

 

Mapa trasy

 

Kříže byly v minulosti významnou součástí náboženského života obyvatel Cetkovic.V okolí Cetkovic se nachází celkem 11 křížů a pro nás se v tuto chvíli stávají pomyslnými milníky na naší procházce Cetkovicemi. Kříže mohou být cíli naší trasy pro svou krásu drobné sakrální architektury, případně duchovní osvěžení, nebo jen místy rozhledu do krásné krajiny Malé Hané, či samotných Cetkovic.

 

1. Trasa pro nás začíná u železniční zastávky Cetkovice, kde u silnice stojí dřevěný kříž, který tu byl vztyčen roku 1910 a po řádění přírodních živlů znovuobnoven r. 1971 (info). Místo je příjemným výhledem do krajiny, kde je vidět typické uspořádání sídelní struktury Malé Hané.

 

Kříž u zastávky

2. Po zhruba 1200 metrech chůze po silnici 3742 po pravé straně se mezi vzrostlými jasany nachází další kříž z roku 1912, horní část má litinovou, dolní kamennou. Je do ní zasazena mramorová deska nesoucí nápis. Zároveň tím vstupujeme do samotného intravilánu obce. Pokračujeme dále po ulici Nádražní a na jejím konci odbočíme vpravo na ulici Polní.

 

první trasa

3. Třetím zastavením je kříž stojící na ulici Polní, který stojí na rozcestí bývalých cest do Borotína a Vanovic, dnes využívaných jen jako polní cesty. Kříž stojí v litinové "zahrádce" a je obklopen jírovci. Stáří kříže je neznámé, současná podoba je z roku 1964, kdy byl kříž po zásahu bleskem obnoven. Místo sousedí s novou zástavbou obce a je to místo výhledu do krajiny směrem na Borotín a Vanovice.

 

druhý úsek

4. Vydáme se dále po ulici Polní, směrem k jejímu konci, kde odbočíme vlevo a vydáme se starou tzv. záhumenní cestou podél zadních traktů a stodol staré zástavby obce, tzv. okrouhlice. (Zde pozor při dlouhodobém vlhkém počasí, kdy cesta bývá místy rozbahněná). Zhruba po dvou stech metrech cesta zaúsťuje na krajskou komunikaci II/374, po které se vydáme do mírného kopce vpravo a po padesáti metrech je při vstupu na pilu další z křížů.

trasa

5. Odsud se vrátíme po výše zmíněné krajské silnici o sto metrů směrem do nitra obce, kde na křižovatce silnic před č.p. 2 stojí další kříž obklopený mohutnými lipami, patřícími mezi nejstarší stromy v obci. Odsud se vydáme pohodlně po chodníku při komunikaci až na křižovatku s ulicí Kaplice (první vpravo do kopce). Můžeme se po cestě občerstvit v místním starobylém hostinci U Smékalů.

 

trasa

6. Jak již název ulice naší cesty přípomíná, je nazvána podle kapličky, která vévodí vstupu do ulice. My se však vydáme po ulici dále do strmého kopce mezi domky. Zde se nacházíme v zřejmě nejstarší a nejdéle obydlené části Cetkovic, v dobách raného středověku tu bývalo hradiště na ostrohu nad potokem, což bylo potvrzeno i archeologickými pracemi v lokalitě. Ulici Kaplice projdeme celou a na jejím konci zahneme vpravo na ulici Pohorská a vydáme se po ní směrem k místnímu podniku na produkci lesních sazenic, před nímž stojí další z křížů, tentokráte "hlídající" cestu na Pohoru, jehož vzhled byl v minulosti (i kvůli vandalismu) několikrát změněn.

 

trasa

7. Od tohoto kříže se vrátíme po ulici Pohorská zhruba o dvě sta metrů a na druhé křižovatce zahneme doprava směrem na ulici Příční, kterou projdeme celou mezi místní zástavbou a na jejím konci se nám otevře malá náves, dřívější centrum osady Brodek, která byla pohlcena Cetkovicemi a stala se jejich součástí. Zde se vydáme vlevo po ulici Brodecká, po níž se dostaneme k dalšímu z křížů, stojícímu na rozcestí ulic Brodecké a Brodku, který svou podobou vykazuje svůj původ v 19. století.

 

 

trasa

8. Dále se vydáme směrem ke krajské silnici II/374, kde půjdeme do prava směrem na Uhřice, kde se zhruba po dvou stech metrech nachází novodobě upravený kříž "chránící" obec ze směru od Jevíčka.

 

trasa

9. "Uhřický kříž opustíme a vrátíme se po silnici směrem do středu obce a budeme míjet hřbitov, před nímž uvidíme předposlední kříž na naší cestě, stojící při schodišti na hřbitov, který byl věnován panem Františkem Šimkem z Cetkovic.

 

trasa

10. Od hřbitova se vydáme z kopce dolů a na druhé odbočce zatočíme doprava směrem ke kostelu, kde se nachází poslední z našich křížů, symbolicky zakončíme naše putování zase u dřevěného kříže, jednoho ze dvou. Tento kříž stojící mezi lipami na prostranství mezi farou a kostelem je velmi starý a přežil i velký požár obce v roce 1818.

 

trasa

Zde můžeme trasu ukončit, jsme ve středu obce. Pokud tuto trasu projde návštěvník, který přijel vlakem, u kříže u kostela se vydá kopcem dolů a doprava po krajské komunikaci III/3742 (po ulicích Velká Strana a Nádražní) směrem zpět k vlakové zastávce.

 

trasa