#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tělovýchovná jednota Sokol


 

Tělovýchovná jednota sokol byla založena z iniciativy místních učitelů V. Šťastného a J. Kincla 1.ledna 1920. V prvním díle školní kroniky je o této události poznamenáno: "Zaznamenána budiž vážná a významná událost, dne 1. ledna 1920 utvořen jest Cetkovicíh ve spolupůsobení Uhřic a Světlé tělovýchovná jednota Sokol, k níž přes 160 členů se přihlásilo." Také ona zpočátku sdružovala cvičence nejen z Cetkovic, ale také z nedalekých Uhřic a Světlé. V počátcích činnosti se členové Sokola scházeli v místním hostinci v místnosti zvané čítárna. Cvičívalo se pravidelně na školním hřišti Na Kaplici (zahrada čp. 106). Veřejná vystoupení byla konána střídavě na zahradách u Špičků, Širučků a Zvejšků. V prvních letech činnosti měl Sokol 86 členů v roce 1925 se však členská základna snížila o cvičence z Uhřic, kteří založili ve své obci vlastní tělovýchovnou organizaci. Ve třicátých letech přistoupili členové Sokola k vybudování vlastní sokolovny, která byla dokončena v roce 1936. Náklady si vyžádali částku 25 tisíc korun. Téměř polovina z těchto peněz byla získána z darů členů, zbytek si musela jednota vypůjčit. Spolkový dům - pavilonek - však mohl být vzhledem ke svým malým rozměrům využíván pouze ke schůzovní a cvičební činnosti. Větší akce, jako divadla či zábavy, byly pořádány v prostorách místního hostince. Do činnosti Sokola zasáhla neblaze 2. světová válka. V roce 1941 byla jeho činnost úředně zastavena, a když v roce 1945 došlo k jejímu opětovnému obnovení, nedosáhla již meziválečného rozmachu. V letech 1945 až 1949 byly sice uspořádány troje zdařilé šibřinky a dvě veřejná cvičení, avšak zájem mládeže se postupně přesunul k fotbalu, který se stal také hlavní náplní činnosti cetkovického Sokola, zejména po sjednocení tělovýchovy v roce 1948. Dokladem toho jsou i výsledky cetkovického fotbalového klubu Slávia založeného v roce 1941, který se umisťuje na čelných místech různých fotbalových soutěží.


Použitá literatura:
Cetkovice včera a dnes, Dagmar Skryjová