#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

JOSEF KINCL


 

Josef KinclNarodil se 16. února 1881 v Šebetově, odkud se rodina velmi brzy odstěhovala do nedalekých Velkých Opatovic, kde malý Josef prožil celé dětství a část svého mládí. Po absolvování obecné školy a tří tříd měšťanky v Brně pokračoval v dalším studiu na učitelském ústavu v Brně, kde byl jedním z jeho učitelů i pozdější slavný hudební skladatel Leoš Janáček. Učil ho hře na housle, varhany a zpěvu. Své hudební vzdělání si poté Josef Kincl doplnil ještě studiem harmonie u profesora Arnošta Černého v Praze. Po studiích přichází 1. září 1902 jako učitel do Cetkovic, kde se pak v roce 1924 stává ředitelem zdejší školy. V této funkci poté setrval až do svého penzionování 1. března 1938.


Josef KinclPo svém příchodu do Cetkovic se Kincl brzy stal duší kulturního a společenského dění nejen v obci, ale i v okolí. Záhy po nástupu do cetkovické školy se totiž ujal hry na varhany v místním kostele, v roce 1923 založil a poté obětavě po mnoho let vedl obecní kroniku a začal vyučovat hudbě chlapce z Cetkovic i blízkého okolí. Po čase se mu z nich podařilo vytvořit vlastní dechovou kapelu, která pod názvem Malohanácká hudba koncertovala po vzoru Kmochovy kolínské kapely po širokém dalekém okolí. S velkým úspěchem se představila dokonce i v Praze. Za dlouhá léta své pedagogické činnosti vychoval Kincl v Cetkovicích celkem tři generace hudebníků. V této práci pokračoval i poté, když odešel na zasloužený odpočinek, a svou hudební a výchovnou činnost přenesl do Velkých Opatovic. Zde v krátké době uvedl do života dětský orchestr, pro nějž upravoval a komponoval různé skladby a o prázdninách s ním koncertoval pro lázeňské hosty ve Velké Roudce. Ve Velkých Opatovicích mimo to založil i jazzový orchestr, který účinkoval na různých tanečních zábavách. Stranou zájmu však neponechal ani svoji cetkovickou dechovku. Koncertoval s ní ještě v roce 1956 na zámeckém pódiu ve Velkých Opatovicích. Jeho životní cesta se uzavřela 21. listopadu 1958 v Moravské Třebové.