#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Cetkovické kříže


 

Kříže, byly v minulosti významnou součástí náboženského života obyvatel Cetkovic. Každoročně na jaře, na svátek Sv. Marka a v tzv. suchých dnech se k nim konala procesí a průvody. V obci a jejím nejbližším okolí je jich rozeseto celkem 11.

 

Nejstarší z nich se nachází přímo u kostela. Je dřevěný, opatřený plechovým korpusem. Na kříži je umístěna plechová tabulka, kterou nechal zhotovit páter Arnold Zemánek. Má následující text: "Když 25. 7 1818 vyhořela celá obec i kostel a fara, tento starobylý kříž podivuhodným způsobem neshořel. Zdráv bud; kříži, naději jediná"

Nejstarší z nich se nachází přímo u kostela. Je dřevěný, opatřený plechovým korpusem. Na kříži je umístěna plechová tabulka, kterou nechal zhotovit páter Arnold Zemánek. Má následující text: "Když 25. 7 1818 vyhořela celá obec i kostel a fara, tento starobylý kříž podivuhodným způsobem neshořel. Zdráv bud; kříži, naději jediná"

V roce 1868 byl postaven kříž na Brodku. Jeho horní část je litinová, dolní kamenná. Na litinové části kříže je připevněná oválná tabulka se slovy: " Chceš-li za mnou přijíti vezmi kříž svůj a následuj mne" V dolní části je do kamenného podstavce vytesán nápis: "Zbudován od věrných ctitelů svatého kříže roku 1868". Zajímavé na tomto nápisu je psaní písmene D, které je napsáno obráceně.

Cetkovické kříže

Další kříž se nachází u vchodu na hřbitov. Vytvořil jej František Walusz, kameník a nájemce lomu ve Velkých Opatovicích. Jeho jméno si můžeme přečíst v levém dolním rohu podstavce. Kříž je kamenný a je do něj vyryt nápis: "Ke cti a chvále Boží věnoval František Šimek v Cetkovicích"

Cetkovické kříže

U silnice vedoucí do Uhřic je za Brodkem umístěn další kříž, který zde nechal postavit někdy kolem roku 1900 majitel usedlosti čp. 53 pan Krčmář. Horní část byla litinová, podstavec kamenný. Dnes je kříž nově zrestaurován. Má nápis: "Pochválen bud'Pán Ježíš Kristus"

Cetkovické kříže

Za Kaplicí stával na křižovatce starých cest směřujících k hájence a do Močidel další kamenný kříž, který se však ve své původní podobě až do dnešních dnů nedochoval. Horní část byla železná, dolní z opuky. V roce 1932 jej nahradil celokamenný kříž bez nápisu, který byl umístěn o kousíček dál, než stál kříž původní.

Cetkovické kříže

V roce 1907 byl postaven u silnice vedoucí do Světlé z darů cetkovických poutníků chodívajících každoročně na pouť do Křtin z modré žuly další kříž. O jeho svěcení je ve farním protokolu z té doby poznamenáno: "30. 5. 1907 byl vysvěcen nový mramorový kříž u silnice do Světlé na místě dřívějšího dřevěného. Stál 470 K, vyrobil A. Komárek z Letovic." Do kříže je vytesán nápis: "Tak bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal. Jan 3, 16". Někdy je tento kříž označován též jako "první kříž". Také on stál původně na jiném stanovišti, a to přibližně o 100 metrů výše, než je tomu dnes. Ze svého původního místa byl v roce 1932 při scelování pozemků vyzvednut a umístěn tam, kde stojí doposud.

Cetkovické kříže

Na rozhraní katastrů obcí Světlá a Cetkovice stojí u silnice další kříž, zvaný též "druhý kříž". Byl postaven v roce 1908 z tvrdého pískovce. Jak se dovídáme z farní kroniky, byl vysvěcen 30. srpna 1908. Peníze na jeho stavbu odkázal ve své závěti pan Peterka z Vanovic. Na čelní straně kříže je umístěn nápis:"A kdo nebéře (na sebe) kříže svého a nenásleduje mne, není mne hoden." Zadní strana kříže nese text: "Ke cti a chvále Boží věnoval Josef Peterka z Vanovic, narozen 2. 11. 1882, zemřel 11. 6 1907.". Na přelomu let 1962 a 1963 se kříž v důsledku mrazu zlomil avšak již v roce 1963 byl znovu obnoven.

Cetkovické kříže

Další cetkovický kříž se nalézá za vesnicí u silnice vedoucí do Velkých Opatovic. Vzhledem k tomu, že jeho oprava a údržba byla výsadou majitelů domku čp. 29, je nazýván též Zemánkův kříž. Horní část má litinovou, dolní kamennou. Je do ní zasazena mramorová deska nesoucí nápis: "Poutníku., zde málo stůj rány moje rozvažuj.Rány moje kynou, létu tvoje hynou. Přijde smrt, soud nastane, kam duše tvé se dostane. LP 1912. "

Cetkovické kříže

Na křižovatce starých cest do Vanovic a Borotína je umístěn další kříž. I tento má horní část litinovou a dolní kamennou. V roce 1962 do kříže uhodil blesk. Horní kovová část byla sražena k zemi a kamenný sokl se nárazem blesku roztrhl. Do původního stavu byl kříž znovu uveden v roce 1964. V důsledku výše popsaného poškození je dobře čitelný pouze nápis na zadní stěně podstavce, kde je uvedeno: "Opraven Josefem Kubínem z čp. 45 - LP 1924."

Cetkovické kříže

Přímo v Cetkovicích stojí před domkem čp. 3 na rozcestí silnic směřujících do Boskovic, Jevíčka a Velkých Opatovic další kříž. Byl postaven roku 1881 dřívějším majitelem usedlosti čp. 3. Kubínem řečeným Zedníků, proto jej staří obyvatelé Cetkovic pojmenovali Kubínovým nebo také Zedníkovým. Tato sakrální památka bývala o Božím Těle vždy třetí zastávkou průvodu. Další polní oltáře bývaly u č.p. 20, 14 a 53.

Cetkovické kříže

Posledním z jedenácti cetkovických křížů je ten, který stojí u železniční zastávky. Z farní kroniky se dozvídáme, že původní dřevěný kříž zde dal postavit 21.května 1910 na své náklady Josef Dragon z čp. 16 v místech, kde před tím stával jiný dřevěný kříž. Stejně jako kříž na staré brodské cestě, ani tento nezůstal ušetřen působení rozpoutaných přírodních sil. V roce 1963 do něj uhodil blesk, zapálil jej a kříž lehl popelem. Proto byl přechodně nahrazen malým křížkem z místního hřbitova. V roce 1971 pak byl na místě zničeného kříže postaven nový dřevěný kříž, který byl věrnou kopií kříže původního. Stalo se tak díky penězům odkázaným k tomuto účelu v závěti kolářem Josefem Hrubým z Cetkovic čp.16.

Cetkovické kříže