#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zhodnocení volebního období 2018-2022

Typ: ostatní
Zhodnocení volebního období 2018-2022 1 Přehled akcí dle jednotlivých roků

Zhodnocení volebního období 2018-2022

 

Přehled akcí dle jednotlivých roků

 

Rok 2019

 • dětské hřiště Brodek a Náves - přírodní prvky z akátu - celkové náklady dosáhly 574.000,-Kč, dotace MMR ČR pak činila 400.000,-Kč.
 • revitalizace zeleně v obci – lesopark pod hřištěm - malý parčík. Podařilo se nám získat dotaci z JMK na projekt „Obnova závsakové zeleně – II.etapa“ ve výši 150.000,-Kč. Zároveň byla odstraněna budova bývalých drůbežáren, která byla v havarijním stavu.
 • zaveden systémem tzv. „DOOR TO DOOR“ – zavedeno plošné třídění odpadu a jeho odvoz - zdarma do všech domácností rozdány nové odpadové nádoby na plast, papír a bioodpad - dotace přes nově založený svazek TS Malá Haná.

 

Rok 2020

 • snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Cetkovice vč. výměny zdroje vytápění“ - byla odstraněna stará azbestová krytina, vyměněn dřevěný záklop, položena folie, zaizolována PUR panely z venkovní části a položeny plechové dílce krytiny, odkopány, zaizolovány a zatepleny byly celé základy, vyměněna okna i všechny dveře, stěny byly zatepleny polystyrenem, provedena nová omítka včetně zhotovení nového soklu. Navíc byla zhotovena nově všechna schodiště, chodníky, nový sádrokartonový podhled v předsálí včetně výměny osvětlení. Také byl vymalován hlavní sál s předsálím. Nová je i nájezdová rampa pro vozíčkáře, venkovní osvětlení a především vybavení kotelny, kde došlo k výměně nového zdroje vytápění v podobě plynového tepelného čerpadla. Celkové náklady dosáhly 10.000.000,-Kč. Samotná dotace SFŽP pak činí 2.017.628,-Kč.
 • oprava sociálního zařízení pro děti v základní škole včetně zařizovacích předmětů – kompletní oprava sociálního zařízení včetně dlažeb, obkladů, kanalizace a rozvodů vody a všech zařizovacích předmětů. Navíc došlo k sanaci vlhkosti zdiva z dvorní části a byl zhotoven odvětrávaný sokl a zámková dlažba. Na tuto akci se nám podařilo dodatečně získat dotaci 240.000,-Kč z JMK.
 • oprava místních komunikací - Pod Vanovskou, Řadovky a Školní, Vrbovecká a Výmoly. Při opravách byla rozšířena i parkovací místa v obci.
 • zdarma kompostéry do všech domácností, zakoupení velkoobjemových kontejnerů a  štěpkovače – dotace ze SFŽP přes TS Malá Haná, z rozpočtu obce zakoupeny do všech domácností černé popelnice na směsný komunální odpad a každá domácnost je dostala zdarma.
 • z drobných akcí je to rozšíření veřejného osvětlení části ulice Rybníčky a Úvoz, instalace radarů u vjezdů do obce a jiné. Navíc jsme vyměnili okna a dveře v kadeřnictví.

 

Rok 2021

 •  „Cetkovice-stavební opravy interiérů ZŠ v Cetkovicích“ - oprava základní školy, kde se rekonstruovala kompletně tělocvična vč. nového stropu a rozvodů el. energie. Ve všech třídách byly zhotoveny nové umývací koutky, položena nová podlaha a provedena výmalba. Dále generální rekonstrukcí prošla také jídelna a kabinet v přízemí. Podařilo se na akci získat dotaci 90% z uznatelných nákladů z Ministerstva financí ČR. Celkové náklady byly více jak 2.300.000,-Kč.
 • oprava kaple a starého historického kříže u kostela – havarijní stav obou staveb. Opět jsme zde získali dotaci z MMR ve výši 275.000,-Kč.
 • zbudováno nové workoutové hřiště na ul. Malá Strana a došlo i k opravě dětského hřiště u víceúčelového hřiště – získali jsme na to dotaci z MMR ČR ve výši 650.000,-Kč.
 • II. etapa - rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na Rybníčku, obec Cetkovice  – přívod inženýrských sítí na kraj lokality.
 • z drobných akcí -  plechový sklad včetně zámkové dlažby u skládky železa. Ten slouží k uskladnění materiálu a elektroniky ze zpětného odběru odpadů. Podařilo se nám také získat dotaci do knihovny z Ministerstva kultury ČR, kde se obměnilo počítačové vybavení a byl instalován nový knihovnický systém. Také se vyměnil plynový kotel v bytě ZŠ, opravilo se veřejné osvětlení, proběhlo rozšíření obecního rozhlasu o ul. Vrboveckou a Pod Vanovskou.    

 

Rok 2022

 • bezbariérové úpravy obecního úřadu vč. výtahu - v rámci stavby bylo bezbariérově zpřístupněno přízemí OÚ vč. pošty, dále postaven výtah a bezbariérové WC. Na akci jsme získali z MMR ČR dotaci ve výši téměř 1.319.000,-Kč.
 • oprava Komunikace na ul. Vrbovecká, pásmová zdrž v ústí ulice Výmoly z ul. Brodecká, překop Zádědiní (realizace v současnosti). 
 • oprava kontejnerového stání na tříděný odpad na ul. Sadová u kulturního domu pro zlepšení průjezdnosti ul. Sadová.
 • II. etapa - rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD, lokalita Na Rybníčku, obec Cetkovice – pokračování výstavby inženýrských sítí pro výstavbu 22 rodinných domků.
 • nový propustek – ulice Sadová.
 • opravy v kulturním domě - kompletní oprava oplocení celého areálu včetně vstupních bran a branek z ulice Sadová i Jevíčská. Navíc dojde k opravě šatny v KD a to především výdejního pultu. Na akci jsme získali z JMK dotaci ve výši téměř 250.000,-Kč. Realizace bude do konce roku.
 • FIT stezka v parku pod fotbalovým hřištěm – na akci jsme získali z MAS Partnerství venkova ve výši téměř 320.000,-Kč (80% celkových nákladů).
 • z drobných akcí – oprava podlahy v mateřském centru (podklad z OSB desek, položen koberec), oprava sociálního zázemí v bytu MŠ – realizace do konce roku (obklady, dlažby, rozvod vody, odpadů a elektřiny, nové zařizovací předměty, rozšíření veřejného osvětlení ul. Školní a Zádědiní, v kulturním domě nový nábytek v zázemí u malého sálu, nové přenosné hlásiče místního rozhlasu.    

 

Přehled získaných dotací

2019

JMK – revitalizace zeleně                                                               150.000,-Kč

MMR ČR – dětské hřiště                                                                  400.000,-Kč

JMK – obecní lesy                                                                            285.970,-Kč

OP výzkum vývoj a vzdělávání – ZŠ Cetkovice                               240.000,-Kč

2020

JMK – ZŠ sociální zařízení                                                              240.000,-Kč

SFŽP – oprava kulturního domu                                                  2.017.628,-Kč                     

JMK – obecní lesy                                                                         1.068.384,-Kč

2021

MMR ČR – dětské hřiště workout                                                  644.000,-Kč

MMR ČR – oprava kříže a kapličky                                              275.000,-Kč

MK ČR – knihovna                                                                             47.000,-Kč

MF ČR – stavební úpravy interiérů v ZŠ                                        2.117.000,-Kč

JMK – obecní lesy                                                                            526.360,-Kč

ÚP – zaměstnanost                                                                             90.000,-Kč

2022

JMK – obecní lesy                                                                                     121.920,-Kč

JMK – oprava KD                                                                                     250.000,-Kč

MMR ČR – bezbariérový OÚ                                                                  1.319.000,-Kč

MZe – fit stezka                                                                                         320.000,-Kč

SFDI – Cetkovice-chodníky a autobusový záliv (realizace 2023)            4.207.752,-Kč

MV ČR – volby (2019-2022)                                                                   152.000,-Kč

 

Dotace získané za volební období 2018-2022                                    14.472.014,-Kč

 

Bilancování společenského života v naší obci

     V obci jsou velice činní Hasiči, SK Cetkovice a nesmíme také zapomenout na Kulturní, školský a sportovní výbor při obecním zastupitelstvu. V naší obci se koná každoročně mnoho kulturních a společenských akcí, které téměř všechny výše uvedené organizace pořádají nebo spolupořádají. Většina má již mnohaletou tradici  - plesy, obecní zabíjačkové hody, dětský karneval, masopustní průvod, divadla, taneční zábavy, dětské sportovní odpoledne, sousedské posezení, drakiáda, lampionový průvod, setkání s důchodci, zpívání u vánočního stromu či silvestrovský přípitek. Pořádáme i adventní či vánoční koncerty známých umělců. K tomuto výčtu musíme připojit také akce knihovny (literární kavárny, výstavy, besedy, přednášky).   

     Výborná spolupráce je také s mateřskou a základní školou, které pořádají své akce (perníkový večírek, věnčení, vánoční besídky). Den matek či Martinské hody pořádá KDU-ČSL. Hubertův bál pak LESCUS Cetkovice. 

     I spolky jsou velice činné. Fotbalisti pořádají nohejbalový turnaj či silvestrovský turnaj ve fotbale, hasiči pak hasičský výlet či hasičskou soutěž. Na jiných akcích jsou pak spolupořadatelé. Dále je třeba ocenit reprezentaci naší obce dobrým umístěním hasičů i fotbalistů v jejich soutěžích.

     Pro místní knihovnu uvolňujeme prostředky na zakoupení nových knih. Udržujeme ji stále čtivou a aktuální. O to se stará velmi dobře naše knihovnice paní Blanka Janková, která se snaží přitáhnout k četbě i děti (příkladem je Den knihy v knihovně pro děti, Noc s Andersenem).

    Mnoho výše uvedených akcí v letech 2020 a 2021 bylo ovlivněno pandemií
COVID-19, která paralyzovala společenský a kulturní život v obci i v celé České republice.

 

Rozpracované a plánované akce na další období:

 • Inženýrské sítě v pro novou zástavbu 22 RD vč. komunikace – hotový projekt, stavební povolení
 • Cetkovice-chodníky a autobusový záliv  – přidělená dotace, vyhotoven projekt vč. stavebního povolení
 • Revitalizace rybníku Vrbovec a Zádědiní – je hotový projekt a zpracovává se žádost o dotaci
 • Oprava střechy a budování podkroví v ZŠ – záměr

 

Tento výčet není zcela podrobný a možná, že jsem na něco i na někoho zapomněl. Přesto je z něho vidět, že předchozí období bylo velice plodné a je třeba navázat na tuto práci. Výše získaných dotací je téměř ohromující a je to vidět na vzhledu a vybavení obce.

 

                                                                                                          Petr Horák


Vytvořeno: 19. 9. 2022
Poslední aktualizace: 19. 9. 2022 9:54
Autor: Správce Webu