#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oslava 70. výročí konce II. světové války

Typ: ostatní
Oslava 70. výročí konce II. světové války Oslava 70. výročí konce II. světové války

     Rok 2015 je významným rokem. Je tomu právě 70 let, co skončil nejkrvavější konflikt tohoto světa – II. světová válka. Ta začínala postupně. Hitler po úspěšném připojení Rakouska, Sudet a obsazení zbylého území českých zemí vyhlašoval nároky na připojení se Němců žijících v zahraničí k jeho říši. Tyto požadavky pak směřoval do Polska. Po jejich odmítnutí vojensky dne 1. září 1939 napadl tuto zemi a tím rozpoutal II. světovou válku. Ta zpočátku byla pro Němce vítězná. Zlom nastal v roce 1942 v bitvě u Stalingradu. Od této doby postupně začalo osvobozování Evropy. Vyvrcholilo právě 8. května 1945. Je to den,  kdy si připomínáme konec této obrovské tragédie v dějinách lidstva.

     Druhá světová válka je největším a nejstrašnějším válečným konfliktem, který lidstvo doposud prožilo. Svým rozsahem, nasazením a počtem obětí jednoznačně převyšuje všechny předchozí válečné konflikty. Do války bylo zapojeno téměř padesát států a přes sto milionů vojáků. Válka stála 50 až 60 milionů lidských životů – z nichž počet zabitých civilistů mírně převyšuje počet zabitých vojáků.

     Vítězství Spojenců ve druhé světové válce rovněž do jisté míry znamenalo vítězství demokracie nad totalitním režimem praktikujícím ty nejbrutálnější formy násilí včetně rasové diskriminace a genocidy. Ta byla zaměřena především proti Židům (holocaust). Počet obětí holocaustu se odhaduje na sedm až deset milionů Židů, kteří zemřeli především v koncentračních táborech, kde byli vystavováni mučení, nejrůznějším sadistickým pokusům, nuceni k tvrdé práci a rovněž systematicky zabíjeni. Celkem prošlo těmito vyhlazovacími tábory až 26 milionů vězňů.

     Druhá světová válka také opět změnila politickou mapu světa. Po jejím skončení se vytvořily dva mocenské bloky, v jejichž čele stály dvě supervelmoci – Sovětský svaz na straně jedné a Spojené státy americké na straně druhé.

     Toto významné jubileum jsme si chtěli připomenout i v naší obci. Proto obec pro Vás připravila na pátek 15. května 2015 vzpomínkovou akci. Nejprve jsme se v 17 hodin sešli u Pomníku padlých, kde po krátkém básnickém úvodu naši hasiči položili věnec k pomníku. Poté jsem promluvil a připomněl průběh války a vybral z dostupných kronik informace o jejich posledních dnech v naší obci. Samotný pietní akt byl ukončen státní hymnou a pásmem básní, které přednesly děti ze základní školy.

     Potom jsme se individuálně přemístili na plochu pod hřiště v blízkosti parkoviště na ul. Sportovní. Zde byla ve spolupráci s firmou DVOŘÁK comte připravena slavnostní výsadba dvou lip. Po úvodních slovech postavili do připravených jam pracovníci obce a firmy tyto „tři a půl“ metrové stromy. Jako první jsem vhodil hlínu ke kořenům. Poté jsem vyzval všechny přítomné k následování. Postupně se spoluobčané a návštěvníci nahlásili u kronikářky Dagmar Partyšové a pak pomohli s výsadbou stromů. U výsadby nechyběly i děti, pro které byly připraveny malé lopatičky. Všichni, kdo se přihlásili u paní kronikářky, budou zapsáni při této příležitosti do kroniky obce Cetkovice. Příští generace a vaši potomci si tak v daleké budoucnosti mohou zjistit, že jejich předci žili v naší obci a zúčastnili se této vzpomínky a výsadby.

     K této slavnostní příležitosti byla použita Lípa srdčitá (Tilia cordata). Ta je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Byla prvním stromem, který se vysazoval u lidských obydlí, chránila, léčila. Je krásná a všestranně užitečná. Svou mohutností budí respekt. Stala se pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídnému stínu symbolem ochrany, pomoci a lásky. Její dřevo opracovali řezbáři v oltáře a sochy svatých ("svaté dřevo"). Krásně o lípě mluví básník Svatopluk Čech: "Košatá lípa rozklání stín větví kolébavý nad stůl prostý …". Tato báseň stojí za přečtení a zamyšlení.

     Po skončení výsadby starosta zapálil mírový oheň. Ten symbolizuje životní energii, sílu, moc, vůli, odvahu a někdy i očistu. I my jsme touto vatrou chtěli oslavit odvahu vojáků za II. světové války, vůli po vítězství a svobodě, sílu a moc spojení lidí a národů proti uchvatitelům a životní energii nás všech.

     Celé akci přálo příjemné počasí. Návštěvníci tak mohli využít připravené posezení s možností zakoupení dobrot z udírny (klobásy, uzená krkovice nebo bůček) či točeného pivního moku. Také mohli sledovat krásný západ slunce nad naší obcí, kterou máme všichni rádi.

     Nakonec si dovolím krátké zamyšlení. Celkem mě překvapil malý počet účastníků této vzpomínky. Žijeme v době, kdy informační toky plynou stále rychleji, kdy globalizace světa přináší omezení identity národa, jeho tradicí a vnímání jeho historie. Nesmíme zapomenout na historicky největší hrůzu minulého století. Není možné zapomenout na nesmírné utrpení a následky války na obyvatelstvo na našem území, na utrpení Židů, Čechů a Slováků v období vlády nacismu. Nelze zapomenout, že lidé, kteří padli při osvobozování Československa, nepřišli o své životy nadarmo. Není dobré, že v naší společnosti dochází k překrucování historie, bagatelizování historických událostí, což se bohužel přenáší i do výchovy naší mladé generace, do vzdělávání našich dětí ve školách.

     Lidé by měli znát svou minulost, projevovat vděk všem, kteří pomohli k tomu, aby vůbec mohli žít na tomto světě. Pokud si nebudeme vážit historie – naší největší učitelky, nemůžeme pochopit, proč tu jsme a kam směřujeme. Nedokážeme si pak vážit sami sebe, svých blízkých a lidí kolem sebe.

Děkuji všem, kteří se zúčastnili této vzpomínky.

                                                                                              Petr Horák

Více fotografií ZDE.

 


Vytvořeno: 20. 5. 2015
Poslední aktualizace: 20. 5. 2015 0:00
Autor: Správce Webu